Phong thủy gia chung

Chuyên gia gợi ý vị trí đặt gương trong nhà đúng phong thủy

Gương là vật trang trí cũng là vật dụng phong thủy cho không gian kiến trúc. Mỗi gia đình khi lựa chọn vị trí đặt gương trong nhà đều nên cân nhắc yếu tố phong thủy lẫn yếu tố thẩm mỹ. Sau đây là vị trí đặt gương trong nhà để tránh ảnh hưởng đến phong thủy tốt.